deze link

Groei jouw eigen-aardige grenzen!

Eigenaardig; een fascinerend woord wat aangeeft hoe eigen en uniek een ieder van ons is. Jammer genoeg waarderen veel mensen hun unieke zelf niet zo hoog. Dat brengt me op de tweede helft van dit woord ‘aardig’. Vindt jij je eigen aardig? Ik denk dat de mate waarin we ons zelf aardig vinden bepaald hoe helder we onze grenzen weten te zetten. Het begint bij het eren van onze eigen grenzen. Grenzen gaan over gezien worden, gehoord worden, erkend worden en dat begint bij ons zelf. Erkennen wij ons zelf? Zien we onze eigenheid en kunnen we aardig zijn naar onszelf? Vinden we ons zelf waardig genoeg om onze grenzen te stellen?

Grenzen aangeven kan beginnen bij je eigen fysieke grenzen aanvoelen en respecteren. De meeste motorische blessures komen voort uit beweging die voorbijgaat aan hoe jouw lichaam wil en kan bewegen. Uit overbelasting bijvoorbeeld beweging die over de grenzen van jouw lichaam gaat. Beweging die geforceerd wordt, ongeduldig is, te mechanisch, onachtzaam en uit verbinding met het lichaam.

Teveel in het hoofd leven, voortdurend bezig zijn met hoe het andere mensen het doen, competitie, de signalen van het lichaam niet horen, het continueren van beweging- en houding gewoonten die jou niet niet meer dienen… De redenen waarom mensen uit verbinding met hun lichaamswijze bewegen zijn talloos. Veel van deze mentale, emotionele en fysieke gewoontes leiden tot vroegtijdige slijtage van gewrichten, allerlei langdurige pijnlijke klachten aan het bewegingsapparaat, meer immobiliteit en minder energie. Pijn, en spanning kunnen beperkende gewoontes nog standvastiger maken.

In de cursus ‘Groei je eigen-aardige grenzen’ ontdek je

 1. Hoe je je beperkende gewoontes te slim af kunt zijn,
 2. Hoe je van alles-of-niets grenzen, veerkrachtige buffers kan maken die jou ruimte geven te blijven groeien.
 3. Hoe je jouw unieke bewegingswegenkaart kunt lezen en interpreteren,
 4. Hoe je altijd en op elk moment de beweging kunt omdraaien, zodat je elk moment een andere -betere- keuze kunt maken die jouw eigen-aardige grenzen respecteert.

Zou het niet fijn zijn als je weer met plezier en vertrouwen in je lichaam kunt bewegen?
Als je weet hoe je je lichaam kunt helpen gezond en fit te blijven?
Als je vitaal kunt bewegen, ook als je ouder wordt?
En als je jouw grenzen met meer innerlijke stevigheid en duidelijkheid kunt communiceren met jouw omgeving?

Practische informatie:

10 online lessen via Zoom 

 • korte Q&A na elke les
 • Start maandag 21 maart 2022
 • elke maandag 19:30-20:30
 • jij hebt een computer en wifi verbinding nodig
 • je ontvangt een download link van elke les binnen 2 uur na de les
 • download link is steeds 48 uur geldig
 • jouw investering 125 euro
 • eind datum 23 mei 2022

Je kunt je via deze link opgeven voor de cursus Groei jouw Eigen-Aardige Grenzen