oriënterend gesprek

Oorspronkelijk schreef ik deze blog in het engels. Ik had een woordspelletje met het woord FLOW. Vandaar dat ik in deze blog enkele engelse zinnen gebruik.

Lange tijd heb ik geworsteld met het verwerken van mijn gevoelens en emoties. Daardoor voelde ik me erg onzeker en onstabiel. Ik bracht me ertoe om te ontsnappen aan mijn lichaam en haar te controleren door middel van eetstoornissen. Ik verdoofde met succes alles wat ik van binnen kon voelen. Helaas leidde dit ertoe dat ik ook alle plezierige en vreugdevolle gevoelens en sensaties miste. Ik gleed geleidelijk af naar een toestand van depressie, uitputting en leegte.

Wat volgde was een reis van bevriezing naar Flow.

Ik had te leren om:

 • Feel with emotional honesty  (Te voelen met emotionele eerlijkheid)
 • Listen to my body sensations and my self wise. (Te luisteren naar mijn lichaamssensaties en mijn zelfbewustzijn)
 • Observe my patterns in thinking, my beliefs, and values (Mijn patronen in denken, mijn overtuigingen en waarden te observeren)
 • Welcome a systemic and relational way of sensing, feeling, thinking, moving, and looking at myself and the world around me. So I could weave myself back into the web of body, biology, soul, and spirit. (Een systemische en relationele manier van voelen, denken, bewegen en kijken naar mezelf en de wereld om me heen te verwelkomen. Zodat ik mezelf weer kon weven in het web van lichaam, biologie, ziel en geest.)

Het hervinden van mijn ‘FLOW‘ bracht me ertoe me te bekwamen in een aantal somatische, energetische en trauma-ondersteunde modaliteiten. De meest bekrachtigende ontdekking die ik deed was dat ik al op natuurlijke wijze het zelfregulerende en zelfhelende vermogen van mijn biologie en ziel had aangeboord door ervoor te kiezen me te richten op ‘wat er is’ en me af te stemmen op de Natuurlijke sensoriële buitenwereld. De training en ervaringen in somatische beweging, dans en energie bevestigden en ondersteunden me om te vertrouwen in het helen van mezelf van binnenuit en vanaf de grond op, door mijn intuïtie en eigen wijsheid te volgen.

Ze lieten me zien dat:

 • Feeling better, feels better (Je beter voelen, voelt beter)
 • Loving your sensations leads to better attunement to your needs and choices (Houden van je gewaarwordingen leidt tot een betere afstemming op je behoeften en keuzes)
 • Observing and attending to what feels pleasurable  and easy leads to lasting change at the heart of your being (Waarnemen en aandacht schenken aan wat prettig en gemakkelijk voelt, leidt tot blijvende verandering in het hart van je wezen)
 • Wellbeing happens when we start to consciously choose to attend to ‘What is’ instead of ‘What is wrong.’ (Welzijn gebeurt wanneer we er bewust voor kiezen om aandacht te schenken aan ‘Wat er is’ in plaats van aan ‘Wat er verkeerd is’.)

En door dat te doen, ontwaakte ik diep van binnen en blies ik nieuw leven in mijn Eigen Wijze , mijn aangeboren nieuwsgierigheid, mijn innerlijke sprankeling, en mijn liefde voor het leven. Mijn lichaam bleek eigenlijk precies de plek te zijn waar ik verbinding, steun en bezieling vond.

Thuiskomen in mijn lichaam en afstemmen op mijn gevoelvolle innerlijke wereld heeft mij en de vrouwen die ik heb mogen begeleiden op hun reis naar huis geholpen om hun FLOW terug te vinden en aan te boren:

  • Feeling home in your body and with your self wise (Je thuis voelen in je lichaam en met je zelf wijze)
  • Live with your inner sparkle radiating (Leven met een stralende innerlijke sprankel)
  • Open your heart for yourself (Open je hart voor jezelf)
  • Walkthrough life with a sense of wholeness, sensuality, soul, and self-confidence. (Door het leven gaan met een gevoel van heelheid, sensualiteit, ziel en zelfvertrouwen)

Wil jij ook je Flow terugvinden maar weet je niet hoe… Maak gerust een keer een afspraak voor een oriënterend gesprek via Zoom. Misschien kan ik je helpen.